Unga vuxna (P5191)   


Unga vuxna

Med målet att nå en yngre generation med bibelns budskap om
Israel och det judiska folket - startade vi ett eget projekt: Unga vuxna.
Vi har idag några som på deltidsbasis är engagerade med att försöka
skapa nya mötesplatser på social medier och via andra kanaler. Även
kristna konferenser, musikfestivaler med mera, besöks av
"unga vuxnas" representanter med info-material som är
anpassad för att nå denna målgrupp.