Arabiska skolor (P1221)   


Arabiska skolor (P1221)

Sedan många år tillbaka stöder vi den kristna arabiska Hoppets Skola
i Beit Jala (en ort nära Betlehem). Mitt i sin muslimska omgivning står
skolan öppen för en tydlig kristen profil genom att till exempel inleda
varje skoldag med en andakt. Hoppets Skola har en stark social profil
genom att ta emot elever från ekonomiskt och socialt bristfälliga
hemmiljöer. Skolan lägger extra vikt vid att ta emot funktionshindrade
barn.