Livsmedelsutdelning i Israel (P2134)   


Livsmedelsutdelning i Israel (P2134)

Under senare år har vi kunnat förmedla ett
speciellt stöd till utdelning av livsmedel till behövande
i Israel, som inte alltid är ett lätt land att leva i.
Israel är ett litet land, som står inför större utmaningar
än någon annan nation i världen. Det är ett
under att det ändå fungerar så väl, men den sociala
och ekonomiska situationen är komplicerad för de
som kommit till landet utblottade, sjuka, handikappade
och gamla utan pension. Till den kategorin
räknas också många av de förintelseöverlevare som
finns i Israel.