Litteratur/Biblar (P1651)   


Litteratur/Biblar (P1651)

I första hand har våra gåvomedel gått till distribution av
biblar. Men då den växande messianska rörelsen även
inneburit ett ökande behov av annan evangelisk litteratur
så har vi på senare år, förutom stöd till Internationella
Bibelsällskapet i Israel, gett stöd till bokhandlare
och messianska församlingars satsningar
som omfattar litteratur. En del av dessa har handlat
om biblar och litteratur på ryska.