Träd & vatten (P1011)   


Träd & Vatten (P1011)

Redan innan Israel utropades 1948 hade arbetet
med att återställa det förödda landet påbörjats genom
den sionistiska rörelsen. Den organisation som
bildades för att återställa och vårda landet heter
Keren Kajemet och grundades redan 1901.
Fram till idag har genom Keren Kajemets försorg
250 miljoner träd planterats, vilket till stor del förvandlat
det israeliska landskapet. Dessutom arbetar
Keren Kajemet med vattenprojekt och även med att
skapa och sköta parker, naturreservat och allmän
naturvård. Genom gåvor till träd och vattenprojekt
genom Israels Vänner kan du vara med och hjälpa
oss att visa på ett positivt engagemang från sverige
och kristna vänner till Israel, i bland annat
“Svenskskogar” i Israel, där dedikerade plaketter sätts upp.