Arbete bland barn (P1331)   


Arbete bland barn (P1331)

Detta projekt omfattar bland annat stöd till barnhem,
där vi tillsammans med Keren Hayesod är med i
finansieringen. Vårt stöd förmedlas då genom Keren
Hayesods svenska del, Förenade Israelinsamlingen.
Barnhemmen erbjuder ett totalt omvårdnadsansvar för
barn som på grund av missförhållanden
inte kan vara kvar i sin uppväxtmiljö.