Äldre/Behövande (P1432)   


Gamla/Behövande (P1432)

Vi förmedlar stöd till olika hjälpverksamheter som
messianska församlingar bedriver och i viss utsträckning
även till det arbete som bedrivs bland behövande judar i
Ukraina, genom organisationen Exodus. Projekt som till exempel
Golden Age – stöd och gemenskap för äldre genom den messianska
församlingen i Netanya – har också fått vårt stöd.