Aliah - Judar till Israel (P2071)   


Aliah - Judar till Israel (P2071)

Stöd till judars hemresa till Israel har varit vårt
största och mest uppmärksammade hjälpprojekt
allt sedan Sovjetunionens dåvarande ledare Gorbatjov
släppte på restriktionerna för Sovjets judar
att lämna landet. Detta stöd har till största delen
kanaliserats via den judiska internationella organisationen
Keren Hayesods svenska avdelning -
Förenade Israelinsamlingen. På senare år har även
en mindre andel gått till den internationella kristna
organisationen Exodus, som bland annat i Ukraina
aktivt bistår judar som vill flytta hem till Israel.