Messianska församlingar (P1861)   


Messianska församlingar (P1861)

Antalet judar som kommit till tro på Jesus som Messias har
sedan 1948 växt från några få bönegrupper till ett stort antal expanderande församlingar i Israel.
Församlingarna bedriver även en omfattande social hjälpverksamhet.
Vi har genom åren förmedlat gåvor till olika församlingar och deras
projekt och ser det som en angelägen uppgift för oss kristna israelvänner.