Sjukvård (P1541)   


Sjukvård (P1541)

I Israel utvecklas en av världens bästa sjukvård i
både statlig och privat regi. Mycket av sjukvården
handlar om akutsjukvård av barn och äldre. På
grund av terrorism och krig i Israel och omkringliggande
länder behövs en spetskompetens om
sådan vård. Omvärldshot gör också att man måste
stå beredd att hantera och behandla skador från allt
ifrån kemiska till biologiska vapen. De gåvomedel vi
får till sjukvård går till ”Israels Röda Kors” - Magen
David Adom, samt direkt till sjukhus - till exempel
Rambamsjukhuset i Haifa.