Messianska skolor (P2222)   


Messianska skolor (P2222)

I takt med den messianska rörelsens tillväxt finns ett ökande
behov av skolor för barn till messiastroende föräldrar, 
där även andra barn är välkomna. För närvarande har vi
kontakt med, och stöder, en av dessa – Makor HaTikva i Jerusalem.