Arabiska församlingar (P2362)   


Arabiska församlingar (P2362)

Idag samverkar vi med två arabiska kristna församlingar,
i Betlehem samt i Nasaret, som har en uttalad positiv attityd
gentemot Israel och som skiljer sig från annars vanligt
förekommande ersättningsteologiska idéer. Detta är en självskriven hållning helt i enlighet med vår bibelsyn.

Dessa arabiska församlingar förtjänar både respekt och stöd i sitt
frimodiga arbete att sprida evangelium och stå för Israel i områden
och sammanhang där de möter motstånd som ofta är av hotfull karaktär.