Servicecentret Orit (P2881)   


Servicecentret Orit

Sedan 1980 drivs Hotell Orit i Netanya av Israels
Vänner/Scandinaviska Servicecentret. Det fungerar
som ett servicecenter för skandinaver på besök
i Israel, där man kan få tips och stöd av svensktalande
personal. Formellt är Orit ett israeliskt företag
under lagstiftningen och regelverket som gäller
för verksamhet i Israel.

Vi upplever det som oerhört
värdefullt att ha anställd personal i Israel. Utöver
att vara föreståndare för hotellet blir de också något
av våra ”ambassadörer” på plats. De utgör därmed även en
länk mellan oss i Sverige och Skandinavien och det israeliska
samhället. De gåvor som vi får till Orit bidrar till att
bl.a. täcka personalkostnaderna, som omfattar löner
och nödvändiga sociala trygghetsförsäkringar.